Vyhľadávanie

Náhodná skratka
LKMT = ICAO kód letiska Ostrava-Mošnov International Airport
ICAO kód letiska Ostrava-Mošnov International Airport v meste/lokalite Ostrava v krajine Česko
Kategórie

Reklama

Partneri:
www.sme.sk -spravodajsky server Som V Prahe Vychytané Vychytané Webscout

Skratka MPH = Master of Public Health

Vzdelanie a školstvo MPH = Master of Public Health
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]

Príbuzné skratky

M.Sc. = Master of Science
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
akademický titul. ekvivalent našeho Mgr. a Ing.
MBA = Master of business and administration
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Prestížny vysokoškolský titul pre ľudí študujúcich management
MDS; Dr.med.sen.; M. = Medicinae Doctor Senior
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
ornamentum academicum; tento čestný titul bol udelený pri repromócii rektorom UK Bratislava prvý krát dňa 4.7.2009 absolvebtom LF v r. 1959 s akademickým titulom MUDr.
MEDIC = Lekárska fakulta
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
UPJŠ MEDIC - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta
MF = Mechanizačná fakulta
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
SPU MF - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta - www.mf.uniag.sk
Mgr. = magister
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
akademický titul
msks = Mestské kultúrne stredisko
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Názov hovorí sám za seba
MTF = Materiálovo-technologická fakulta
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
STUBA MTF - Slovenská technická univerzita, Materiálovo-technologická fakulta - www.mtf.stuba.sk
MUDr. = medicinæ universæ doctor - doktor všeobecného lekárstva
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Akademický titul, ktorý získa absolvent lekárskej fakulty po úspešnom ukončení štúdia. Jedná sa o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, na ktorý spravidla nadväzuje ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačnej prípravy a pod.
MVDr. = Doktor veterinárneho lekárstva
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Akademický titul, ktorý získa absolvent veterinárneho odboru štúdia po úspešnom ukončení štúdia. Jedná sa o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Úprava skratky

Skratku možete upraviť pomocou formulára.