Vyhľadávanie

Náhodná skratka
DBMS = Database management system
A database management system (DBMS) is computer software designed for the purpose of managing databases. Typical examples of DBMSs include Oracle, DB2, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Postgres, MySQL and FileMaker. DBMSs are typically used by Database administrators in the creation of Database systems.
Kategórie

Reklama

Partneri:
www.sme.sk -spravodajsky server Som V Prahe Vychytané Vychytané Webscout

Skratka MPH = Master of Public Health

Vzdelanie a školstvo MPH = Master of Public Health
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]

Príbuzné skratky

M.Sc. = Master of Science
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
akademický titul. ekvivalent našeho Mgr. a Ing.
MBA = Master of business and administration
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Prestížny vysokoškolský titul pre ľudí študujúcich management
MDS; Dr.med.sen.; M. = Medicinae Doctor Senior
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
ornamentum academicum; tento čestný titul bol udelený pri repromócii rektorom UK Bratislava prvý krát dňa 4.7.2009 absolvebtom LF v r. 1959 s akademickým titulom MUDr.
MEDIC = Lekárska fakulta
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
UPJŠ MEDIC - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta
MF = Mechanizačná fakulta
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
SPU MF - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta - www.mf.uniag.sk
Mgr. = magister
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
akademický titul
msks = Mestské kultúrne stredisko
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Názov hovorí sám za seba
MTF = Materiálovo-technologická fakulta
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
STUBA MTF - Slovenská technická univerzita, Materiálovo-technologická fakulta - www.mtf.stuba.sk
MUDr. = medicinæ universæ doctor - doktor všeobecného lekárstva
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Akademický titul, ktorý získa absolvent lekárskej fakulty po úspešnom ukončení štúdia. Jedná sa o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, na ktorý spravidla nadväzuje ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačnej prípravy a pod.
MVDr. = Doktor veterinárneho lekárstva
[ Skratka z kategórie Vzdelanie a školstvo ]
Akademický titul, ktorý získa absolvent veterinárneho odboru štúdia po úspešnom ukončení štúdia. Jedná sa o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Úprava skratky

Skratku možete upraviť pomocou formulára.