Skratka MPH = Master of Public Health

Vzdelanie a školstvo MPH = Master of Public Health
[ Kategória: Vzdelanie a školstvo ]

Príbuzné skratky

M.Sc. = Master of Scienceakademický titul. ekvivalent našeho Mgr. a Ing.
MBA = Master of business and administrationPrestížny vysokoškolský titul pre ľudí študujúcich management
MDS; Dr.med.sen.; M. = Medicinae Doctor Seniorornamentum academicum; tento čestný titul bol udelený pri repromócii rektorom UK Bratislava prvý krát dňa 4.7.2009 absolvebtom LF v r. 1959 s akademickým titulom MUDr.
MEDIC = Lekárska fakultaUPJŠ MEDIC - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta
MF = Mechanizačná fakultaSPU MF - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta - www.mf.uniag.sk
Mgr. = magisterakademický titul
MTF = Materiálovo-technologická fakultaSTUBA MTF - Slovenská technická univerzita, Materiálovo-technologická fakulta - www.mtf.stuba.sk
MUDr. = medicinæ universæ doctor - doktor všeobecného lekárstvaAkademický titul, ktorý získa absolvent lekárskej fakulty po úspešnom ukončení štúdia. Jedná sa o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, na ktorý spravidla nadväzuje ďalšie vzdelávanie v podobe špecializačnej prípravy a pod.
MVDr. = Doktor veterinárneho lekárstvaAkademický titul, ktorý získa absolvent veterinárneho odboru štúdia po úspešnom ukončení štúdia. Jedná sa o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.
Vyhľadávanie

Náhodná skratka
AGGF = ICAO kód letiska Fera/Maringe Airport
ICAO kód letiska Fera/Maringe Airport v meste/lokalite Fera Island, Santa Isabel Island v krajine Šalamúnové ostrovy