Vyhľadávanie

Náhodná skratka
GJT = Grand Junction, Colorado
Kód medzimestskej železničnej dopravy v USA Amtrak pre mesto Grand Junction, Colorado.
Kategórie

Reklama

Partneri:
www.sme.sk -spravodajsky server Som V Prahe Vychytané Vychytané Webscout

Skratka KVP = Košický vládny program

Politika KVP = Košický vládny program
[ Skratka z kategórie Politika ]
Košický vládny program bol programový dokument, ktorý po príchode na česko-slovenské územie schválila vláda a SNR dňa 5. apríla 1945 na zasadaní v Košiciach. Dokument určoval zásady budúcej politiky a bol označovaný za program národnej a demokratickej revolúcie.

Príbuzné skratky

CB = občianske pásmo
[ Skratka z kategórie Politika ]
občianske pásmo (Citizen’s Band)
CCIR = Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie
[ Skratka z kategórie Politika ]
Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Commité Consultatif International Radiocommunication)
CEPT = Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií
[ Skratka z kategórie Politika ]
Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)
civ. = civilný
[ Skratka z kategórie Politika ]
civilný
ECP = všeobecné návrhy pre Európu
[ Skratka z kategórie Politika ]
všeobecné návrhy pre Európu (European Common Proposal)
MV SR = Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
[ Skratka z kategórie Politika ]
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
FIPS = Federal Information Processing Standards
[ Skratka z kategórie Politika ]
Federal Information Processing Standards -
IČO = identifikačné číslo organizácie
[ Skratka z kategórie Politika ]
identifikačné číslo organizácie
Z.z. = Zbierka zákonov
[ Skratka z kategórie Politika ]
Zbierka zákonov
NR SR = Národná rada Slovenskej republiky
[ Skratka z kategórie Politika ]
www.nrsr.sk

Úprava skratky

Skratku možete upraviť pomocou formulára.