Skratka KVP = Košický vládny program

Politika KVP = Košický vládny program
[ Kategória: Politika ]
Košický vládny program bol programový dokument, ktorý po príchode na česko-slovenské územie schválila vláda a SNR dňa 5. apríla 1945 na zasadaní v Košiciach. Dokument určoval zásady budúcej politiky a bol označovaný za program národnej a demokratickej revolúcie.

Príbuzné skratky

CB = občianske pásmoobčianske pásmo (Citizen’s Band)
CCIR = Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácieMedzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Commité Consultatif International Radiocommunication)
CEPT = Európska konferencia poštových a telekomunikačných administráciíEurópska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)
civ. = civilnýcivilný
ECP = všeobecné návrhy pre Európuvšeobecné návrhy pre Európu (European Common Proposal)
MV SR = Ministerstvo vnútra Slovenskej RepublikyMinisterstvo vnútra Slovenskej Republiky
FIPS = Federal Information Processing StandardsFederal Information Processing Standards -
IČO = identifikačné číslo organizácieidentifikačné číslo organizácie
Z.z. = Zbierka zákonovZbierka zákonov
Vyhľadávanie

Náhodná skratka
UPS = United Parcel Service
Americká kuriérska spoločnosť