Kategória Zdravotníctvo

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 9 | >>
ACDF = Anterior Cervical Discectomy and FusionVýmena (implantácia) platničky medzi dva stavce krčnej chrbtice
ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitouADHD je definovateľné súborom príznakov: * porucha pozornosti (nesústredenosť, slabá výdrž, nedbalosť, zábudlivosť) * poruchy správania (impulzivita, netrpezlivosť) * hyperaktivita (neposednosť, hlučné správanie, nadmerná výrečnosť) * poruchy učenia (dysgrafia - porucha grafického prejavu, najmä písania, dyslexia - porucha čítania, dysortografia - porucha pravopisu, dyskalkúlia - porucha matematických schopností) * poruchy motoriky * vývinové chyby reči.
AGG = algeziológ (liečba bolesti)Skratka odbornosti predpisujúceho lekára - algeziológ (liečba bolesti) - v kategorizácii liekov
alergia = alergiavýskyt alergie u detí
ALG = klinický imunológ a alergológSkratka odbornosti predpisujúceho lekára - klinický imunológ a alergológ - v kategorizácii liekov
ALT = alanínaminotransferázaenzým, vplývajúci na metabolizmus bielkovín a sacharidov http://www.hpl.sk/main.php?go=odborna-zona/vysetrenia/biochemia/alt
ANG = angiológ (liečba ochorení ciev)Skratka odbornosti predpisujúceho lekára - angiológ (liečba ochorení ciev) - v kategorizácii liekov
ANS = anestéziológia a intenzívna medicínaSkratka odbornosti predpisujúceho lekára - anestéziológia a intenzívna medicína - v kategorizácii liekov
BAD = Doplnky výživyBiologicky aktívne doplnky
BMD = bone mineral densityskratka pre hustotu kostného mineralu meranú osteodenzitometriou
BMI = Body Mass IndexBMI patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako váha v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. BMI nie je vhodné aplikovať na deti, tehotné alebo na príliš svalnatých ľudí, pretože ich výsledky môžu byť skreslené.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 9 | >>
Vyhľadávanie

Náhodná skratka
369X = devízové operácie predaj
"Bankový konštantný symbol na Slovensku - devízové operácie predaj - Trieda 9 (vzťahy bánk ku klientom ""B"")"