Kategória Zdravotníctvo

Stránkovanie: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 9 | >>
-c=3 = Penis
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
12w1d = ga aua
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
ACDF = Anterior Cervical Discectomy and Fusion
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Výmena (implantácia) platničky medzi dva stavce krčnej chrbtice
add = aby diagnozu rešpektovali v škole
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
poruchy pozornosti
ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
ADHD je definovateľné súborom príznakov: * porucha pozornosti (nesústredenosť, slabá výdrž, nedbalosť, zábudlivosť) * poruchy správania (impulzivita, netrpezlivosť) * hyperaktivita (neposednosť, hlučné správanie, nadmerná výrečnosť) * poruchy učenia (dysgrafia - porucha grafického prejavu, najmä písania, dyslexia - porucha čítania, dysortografia - porucha pravopisu, dyskalkúlia - porucha matematických schopností) * poruchy motoriky * vývinové chyby reči.
AGG = algeziológ (liečba bolesti)
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Skratka odbornosti predpisujúceho lekára - algeziológ (liečba bolesti) - v kategorizácii liekov
alergia = alergia
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
výskyt alergie u detí
ALG = klinický imunológ a alergológ
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Skratka odbornosti predpisujúceho lekára - klinický imunológ a alergológ - v kategorizácii liekov
ALT = alanínaminotransferáza
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
enzým, vplývajúci na metabolizmus bielkovín a sacharidov http://www.hpl.sk/main.php?go=odborna-zona/vysetrenia/biochemia/alt
ANG = angiológ (liečba ochorení ciev)
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Skratka odbornosti predpisujúceho lekára - angiológ (liečba ochorení ciev) - v kategorizácii liekov
ANS = anestéziológia a intenzívna medicína
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Skratka odbornosti predpisujúceho lekára - anestéziológia a intenzívna medicína - v kategorizácii liekov
ARO = anesteziologicko resustitačné oddelenie
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Kritické oddelenie v nemocnici
aslo = antystreptolyzín
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
ATB = antibiotikum
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
BAD = Doplnky výživy
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Biologicky aktívne doplnky
BMD = bone mineral density
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
skratka pre hustotu kostného mineralu meranú osteodenzitometriou
BMI = Body Mass Index
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
BMI patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako váha v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. BMI nie je vhodné aplikovať na deti, tehotné alebo na príliš svalnatých ľudí, pretože ich výsledky môžu byť skreslené.
BWY = Brainway Inc.
[ Skratka z kategórie Zdravotníctvo ]
Skratka spoločnosti
Stránkovanie: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 9 | >>
Vyhľadávanie

Náhodná skratka
FKKN = ICAO kód letiska N'Gaoundéré Airport
ICAO kód letiska N'Gaoundéré Airport v meste/lokalite N'Gaoundéré v krajine Kamerun